Taalcafé Eemnes
Het Taalcafé Eemnes is een laagdrempelige voorziening, waar iedereen welkom is die Nederlands wil leren. Het Taalcafé komt elke vrijdagochtend van 10:00  – 11:30 uur bij elkaar in het “HUIS VAN EEMNES” aan de Noordersingel. Het is een ontmoetingsplek voor mensen die de taal willen leren en mensen die daarbij als vrijwilliger willen helpen. In de afgelopen periode kwamen gemiddeld dertig bezoekers naar het Taalcafé, waarbij de verhouding tussen taalvragers en taalvrijwilligers één op één is.
Het streven is het Taalcafé Eemnes zoveel mogelijk elke vrijdagochtend, ook in de zomer, voort te zetten, met een bezoekersaantal tussen de twintig en dertig personen.

De Werkgroep Taalcafé bestaat uit vier mensen, te weten Marja Willink, Liesbeth Lemckert, Maaike Haarbrink en Gerard Beentjes. Zij worden geholpen door een groep van acht gastvrouwen die zorgen voor de opvang van nieuwe bezoekers en voor koffie en thee.